No youth left behind a bridge for inclusionS

Stadtjugendpflege Lauenburg
LauenburgStadtjugendpflege Lauenburg / Elbe należy do "Gebietskörperschaft Stadt Lauenburg / Elbe". "Stadtjugendpflege"; koordynuje pracę z młodzieżą w Lauenburgu, pracując przede wszystkim w "otwartej pracy z młodzieżą"; ale jest silnie związane ze szkołą średnią, pracą społeczną w szkołach, streetworkingiem i innymi stowarzyszeniami pracującymi z młodzieżą jako miastem i bibliotekami szkolnymi itp. Miasto Lauenburg / Elbe jest społecznością modelową w projekcie i "Gmina idzie międzynarodowy & quot; und rozpoczął się kilka lat temu, aby rozwinąć międzynarodową pracę z młodzieżą w ramach społeczności. Ponadto Lauenburg uczestniczył w projekcie IJAB-model "Lernort Mobilität". w związku z tym intensywnie pracował nad kwestią walidacji i uznawania edukacji nieformalnej oraz międzynarodowej pracy z młodzieżą. Łącznie w zespole "Stadtjugendpflege" pracuje 52 pracowników (niektórzy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin lub w niepełnym wymiarze godzin), wśród których znajdują się pedagodzy społeczni, nauczyciele przedszkolni i pracownicy administracyjni.

Centrum Młodzieży Metsäkartano
Rautavaara

Metsäkartano jest częścią krajowej sieci 10 ośrodków młodzieżowych specjalizujących się w pracy z młodzieżą. Ich zadaniem jest rozwijanie metod stosowanych w pracy z młodzieżą, pełnienie funkcji ośrodków doskonalenia umiejętności młodzieży oraz umożliwienie młodym ludziom podróżowania w kraju i za granicą. Celem Metsäkartano Youth and Wilderness Centre jest promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży, edukacji pozaformalnej i ochrony środowiska Edukacja. Bycie partnerem w projekcie takim jak partnerstwo strategiczne wspiera nasz cel, jakim jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa i lepszego poznania siebie i innych kultur w możliwie najlepszy sposób.

Centrum Edukacji i Pracy Mlodziezy OHP w Bialej Podlaskiej
Biala Podlaska

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa jednostka organizacyjna działająca na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Jest instytucją rynku pracy, która wykonuje zadania państwowe skierowane do nastolatków w wieku powyżej 15 lat oraz bezrobotnych poniżej 25 roku życia, w tym służby zatrudnienia, przeciwdziała marginalizacji społecznej i wykluczeniu społecznemu, a także zadania związane z edukacją i wychowaniem. W swojej długiej historii organizacja ta pracowała bez wytchnienia dla młodych pokoleń Polaków, którzy potrzebowali pomocy państwa, aby rozpocząć samodzielne życie i sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Struktura OHP składa się z 721 jednostek organizacyjnych i oddziałów działających w całej Polsce.
CEPMS OHP w Białej Podlaskiej jest jedną z sieci 504 organów wdrażających inicjatywy rynku pracy, w których młodzi ludzie mogą korzystać z doradztwa i poradnictwa zawodowego, usług pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych i informacji. CEPP OHP znajduje się we wschodniej części Polski, w małej miejscowości Biała Podlaska. Kluczowe funkcje to: działania mające na celu wsparcie systemu edukacji poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób lub ich przekwalifikowanie, popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i wychowanie młodzieży w procesie realizacji pracy, w tym organizacji procesu zatrudnienia i organizacji międzynarodowej współpracy między młodymi ludźmi na całym świecie. Głównym celem OHP CEiPM jest stworzenie odpowiednich warunków dla właściwego rozwoju społecznego i zawodowego młodych ludzi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ohp.pl/en.

Tokat Gaziosmanpasa Lisesi
Tokat

Gazi Osman Pasa High School jest anatolijskim publicznym liceum, które przyznaje swoim studentom zgodnie z ogólnopolskim znormalizowanym wynikiem testu (TEOG). Podstawowymi językami nauczania są język turecki i angielski. Drugim językiem obcym jest język niemiecki. Budynek szkolny, który znajduje się w centrum miasta, składa się z 18 eleganckich pokoi klasy wraz z laboratoriami naukowymi i salą konferencyjną. W liceum jest 48 nauczycieli. Liczba personelu administracyjnego to 4, zleceniodawca i 3 wiceprezesów. Łączna liczba uczniów wynosi 580. Jest to system koedukacji. Szkoła posiada również akademik dla studentów. Jest to jedna z najbardziej historycznych szkół w mieście. Od momentu założenia w 1936 roku wytworzyło tysiące absolwentów. Jednym z głównych celów naszej szkoły jest przygotowanie naszych studentów do studiów wyższych. Nasz wskaźnik sukcesu w umieszczeniu studentów w szkołach wyższych plasuje się w czołówce w całym mieście i powyżej średniej w całym kraju. Od zawsze odnosiła sukcesy w działaniach związanych ze sportem i sztukami pięknymi. Odbywa się w ramach projektu FATiH (przepływ możliwości poprawy i ulepszanie technologii).