NO YOUTH LEFT BEHIND – A bridge for inclusion

"strategiczne partnerstwo Lauenburga i jego międzynarodowych partnerów z Turcji, Polski i Finlandii"


cele projektu

Żadna młodzież nie pozostała - pomost do włączenia to projekt opracowany wspólnie przez cztery organizacje w Niemczech, Finlandii, Polsce i Turcji.
Jest promowany jako "partnerstwo strategiczne" w ramach programu Erasmus + / Youth in Action

Przy tym projekcie chcemy wykorzystać nasze długoterminowe partnerstwo rozwijać jakość międzynarodowej pracy z młodzieżą i próbować nowych sposobów uczestnictwa młodzieży, młodzież ze szczególnymi wyzwaniami są na uczestnictwo w ponadnarodowych spotkań projektowych (do wspólnego rozwoju dwóch spotkaniach młodzieżowych jak " mieszane mobilności ") i doświadczyć ich udziału poprzez wymianę między sobą.


Towarzyszymy obserwacji i zbadaniu i zbadaniu, która procedura, jakie metody i które akompaniamenty są konieczne, aby umożliwić i zachęcić do prawdziwego uczestnictwa.

W końcu, w związku z tym, jest również mały „Studium”, którego wyniki pomogą lepiej adresowych młodzież z przeszkodami dostępu do projektów międzynarodowej pracy z młodzieżą, aby zintegrować i do ułatwienia ich udziału.

Partner projektu

Lauenburg/Elbe

metsäkartano

Biala Podlaska

Tokat