No youth left behind a bridge for inclusion

Elementy w projekcie

6 transnarodowych spotkań projektowych (częściowo z młodzieżą), co 3 dni od października 2017 r. Do lutego / marca 2020 r

2 kursy szkoleniowe dla profesjonalistów, co 5 dni w maju 2018 i na początku 2019 roku

2 Mieszane mobilności (młodzież spotyka się z przygotowaniami i "cyfrowymi spotkaniami" przed i po spotkaniach, aby poznać się nawzajem i uczyć, co 10 dni latem 2018 r. I latem 2019 r.).

1 wydarzenie mnożnikowe (jedno-na-jedno-jednodniowe wydarzenie prezentujące wyniki projektu), wiosna 2020 r

"Badania" dotyczące "Warunków sukcesu" angażowania nastolatków z barierami dostępu do międzynarodowych projektów pracy z młodzieżą - przez cały okres trwania projektu wyniki będą publikowane i wstępnie pokazywane na zamknięciu.

Harmonogram działań

14-ta-16-ty Październik 2017 Pierwsze spotkanie projektowe w Berlinie / Niemczech
 
15 do 17 Marzec 2018 Drugie spotkanie projektowe (z młodzieżą) w Warszawie / Polska

06-ty-11 Maj 2018 Pierwszy kurs szkoleniowy dotyczący podejść partycypacyjnych, "narzędzi cyfrowych" i koncepcji "mieszanych mobilności" w Lauenburg / Niemcy

9.-19th Lipiec 2018 r. Pierwsze spotkanie mobilności w Bliskiej Białej Podlaskiej / Polska

11th-13th Październik 2018 r. Trzecie spotkanie projektu w Stambule / Turcja

Marzec 2019 r. 4. spotkanie projektowe (z młodzieżą) w Finlandii

Maj 2019 Drugi kurs szkoleniowy w Turcji

Sierpień 2019 Druga wymiana młodzieży w Finlandii

Październik 2019 r. V spotkanie projektowe w Turcji

Luty 2020 6. spotkanie projektowe (z młodzieżą) w Polsce

"Wydarzenie mnożnikowe" w ramach "Lata 2020" - wydarzenie jednodniowe, podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki projektu - w Niemczech