No youth left behind a bridge for inclusion

Projedeki elemanlar

6 ulusötesi proje toplantıları (kısmen gençlerle), Ekim 2017 ile Şubat / Mart 2020 arasında her 3 günde bir

Mayıs 2018 ve İlkbahar 2019'da her 5 günde bir profesyoneller için 2 eğitim kursu

2 Karma Mobiliteler (2018 yazında ve 2019 yazında her 10 günde bir, birbirlerini tanımak ve öğrenmek için toplantılardan önce ve sonra gençlik karşılaşmaları ve “dijital karşılaşmalar”).

1 çarpan olayı (projenin sonuçlarını sunmak için bire bir, bir günlük etkinlik), Bahar 2020

Uluslararası gençlik çalışma projelerine erişim engelleri olan ergenlerin katılımı ile ilgili "Araştırma Koşulları" başlıklı "Araştırma", sonuçların kapanış etkinliğinde yayınlanacak ve önceden taranacaktır.

Faaliyetlerin programlanması

14. ve 16. Ekim 2017 Berlin / Almanya'da 1. proje toplantısı

15.-17 Mart 2018 Varşova / Polonya'da 2. proje toplantısı (gençler ile)

06 ile 11. Mayıs 2018 Katılımcı yaklaşımlar üzerine ilk eğitim kursu, "dijital araçlar" ve Lauenburg / Almanya'daki "harmanlanmış hareketlilik" kavramı

9.-19 Temmuz 2018 Biala Podlaska / Polonya'da İlk Karma hareketlilik toplantısı

11. ve 13. Ekim 2018 İstanbul / Türkiye'de 3. proje toplantısı

Mart 2019 Finlandiya'da 4. proje toplantısı (gençler ile)

Mayıs 2019 Türkiye'de ikinci eğitim kursu

Ağustos 2019 Finlandiya'da İkinci Gençlik Değişimi

Ekim 2019 Türkiye'de 5. proje toplantısı

Şubat 2020 Polonya'da 6. proje toplantısı (gençler ile)

Yaz 2020 "Çarpan Etkinliği" - Proje sonuçlarının sunulacağı gün etkinliği - Almanya'da